Cách Lên Đồ Ekko DTCL Mùa 6 Và Đội Hình Mạnh Nhất

Cách Lên Đồ Ekko DTCL Mùa 6 Và Đội Hình Mạnh Nhất: Ekko tạo ra một dư ảnh để đánh một thiết bị công nghệ về phía đám đông kẻ địch nhất. Khi chạm đất gây 150 sát thương phép lên các mục tiêu trong vùng và áp dụng 35% giảm tốc độ đánh trong 4 giây. Đồng minh bên trong nhận 50% tốc độ đánh cộng thêm trong 4 giây Giới thiệu về Ekko dtcl mùa 6 Lưỡng Giới Đồng Quy: Ekko tạo ra một...

Cách Lên Đồ Ekko DTCL Mùa 6 Và Đội Hình Mạnh Nhất: Ekko tạo ra một dư ảnh để đánh một thiết bị công nghệ về phía đám đông kẻ địch nhất. Khi chạm đất gây 150 sát thương phép lên các mục tiêu trong vùng và áp dụng 35% giảm tốc độ đánh trong 4 giây. Đồng minh bên trong nhận 50% tốc độ đánh cộng thêm trong 4 giây

Giới thiệu về Ekko dtcl mùa 6

Giới thiệu về Ekko dtcl mùa 6

Lưỡng Giới Đồng Quy: Ekko tạo ra một dư ảnh để đánh một thiết bị công nghệ về phía đám đông kẻ địch nhất. Khi chạm đất gây 150 sát thương phép lên các mục tiêu trong vùng và áp dụng 35% giảm tốc độ đánh trong 4 giây. Đồng minh bên trong nhận 50% tốc độ đánh cộng thêm trong 4 giây

  • Damage: 200 / 325 / 450
  • Slow Amount: 35% / 35% / 50%
  • Tốc độ đánh: 30% / 50% / 70%

Các tướng hệ Sát Thủ cùng Ekko dtcl mùa 6

Các tướng hệ Sát Thủ cùng Ekko dtcl mùa 6

Nội tại: Khi giao tranh bắt đầu, Sát Thủ nhảy ra hàng sau kẻ địch. Kỹ năng của Sát Thủ có thể chí mạng và được nhận thêm tỷ lệ chí mạng cùng sát thương chí mạng.

  • (2) 10% chí mạng và 20% sát thương chí mạng
  • (4) 30% chí mạng và 40% sát thương chí mạng
  • (6) 50% chí mạng và 60% sát thương chí mạng

Các tướng tộc Tái Chế cùng Ekko dtcl mùa 6

Các tướng tộc Tái Chế cùng Ekko dtcl mùa 6

Khi bắt đầu giao tranh, các trang bị thành phần của tướng Tái Chế sẽ trở thành trang bị hoàn chỉnh trong trận chiến đó. Đội bạn cũng nhận được lá chắn cho mỗi trang bị thành phần được trang bị, bao gồm cả những trang bị được ghép hoàn chỉnh.

  • (2) 1 trang bị thành phần, 20 lá chắn
  • (4) 3 trang bị thành phần, 30 lá chắn
  • (6) tất cả trang bị thành phần, 50 lá chắn

Cách lên đồ Ekko DTCL mùa 6

+ Cách lên đồ cho Ekko Dạng Khống Chế

Cách lên đồ cho Ekko Dạng Khống Chế

+ Cách lên đồ cho Ekko Dạng Sốc Dame

Cách lên đồ cho Ekko Dạng Sốc Dame

Tags: đấu trường chân lý mùa 6, cách chơi Ekko trong dtcl mùa 6, cách lên đồ Ekko mùa 6, cách ghép đồ dtcl mùa 6, lên đồ Ekko dtcl mùa 6, lên đồ Ekko dtcl mùa 6

Có thể bạn quan tâm