Cách Lên Đồ Graves DTCL Mùa 6 Và Đội Hình Mạnh Nhất

Cách Lên Đồ Graves DTCL Mùa 6 Và Đội Hình Mạnh Nhất: Graves ném một quả bom khói về phía mục tiêu của mình, quả bom phát nổ gây sát thương phép lên mục tiêu xung quanh và Giải giới kẻ địch đứng trong vùng bom khói 2 giây.Sát thương: 150 / 250 / 400Thời gian giải giới: 2 / 2.5 / 3 Giới thiệu về Graves dtcl mùa 6 Bom Khói: Graves ném một quả bom khói về phía mục tiêu của mình, quả bom phát...

Cách Lên Đồ Graves DTCL Mùa 6 Và Đội Hình Mạnh Nhất: Graves ném một quả bom khói về phía mục tiêu của mình, quả bom phát nổ gây sát thương phép lên mục tiêu xung quanh và Giải giới kẻ địch đứng trong vùng bom khói 2 giây.Sát thương: 150 / 250 / 400Thời gian giải giới: 2 / 2.5 / 3

Giới thiệu về Graves dtcl mùa 6

Giới thiệu về Graves dtcl mùa 6

Bom Khói:

Graves ném một quả bom khói về phía mục tiêu của mình, quả bom phát nổ gây sát thương phép lên mục tiêu xung quanh và Giải giới kẻ địch đứng trong vùng bom khói 2 giây.

  • Sát thương: 150 / 250 / 400
  • Thời gian giải giới: 2 / 2.5 / 3

Các tướng hệ Liên Xạ cùng Graves dtcl mùa 6

Các tướng hệ Liên Xạ cùng Graves dtcl mùa 6

Khi một tướng Liên Xạ tấn công, họ có cơ hội tấn công 2 lần.

  • (2) 40% cơ hội
  • (4) 70% cơ hội
  • (6) 100% cơ hội

Các tướng tộc Học Viện cùng Graves dtcl mùa 6

Các tướng tộc Học Viện cùng Graves dtcl mùa 6

Tướng Học Viện nhận thêm SMCK và SMPT. Khi một đồng minh sử dụng kỹ năng, họ sẽ học hỏi để nhận thêm chỉ số.

  • (2) 15 SMCK và SMPT, 3 chỉ số khi đồng minh sử dụng kỹ năng
  • (4) 30 SMCK và SMPT, 5 chỉ số khi đồng minh sử dụng kỹ năng
  • (6) 45 SMCK và SMPT, 7 chỉ số khi đồng minh sử dụng kỹ năng
  • (8) 60 SMCK và SMPT, 10 chỉ số khi đồng minh sử dụng kỹ năng

Ghép Đồ DTCL

Cách lên đồ Graves DTCL mùa 6: Dạng Sốc Dam

Cách lên đồ Graves DTCL mùa 6: Dạng Sốc Dame 

Cách lên đồ Graves DTCL mùa 6: Dạng Dame Xuyên Giáp

Cách lên đồ Graves DTCL mùa 6: Dạng Dame Xuyên Giáp

Tags: đấu trường chân lý mùa 6, cách chơi Graves trong dtcl mùa 6, cách lên đồ Graves mùa 6, cách ghép đồ dtcl mùa 6, lên đồ Graves dtcl mùa 6, lên đồ Graves dtcl mùa 6

Có thể bạn quan tâm