Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chỉ từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chỉ từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chỉ từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chỉ từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm nọ, ấy, kia, nọ lần lượt bổ sung nghĩa cho các danh từ đứng trước nó: Ông vua, viên quan, làng, nhà. Câu 2 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm có vai trò xác định không gian cụ thể cho các sự vật được biểu thị bằng danh từ mà nó đi kèm, phân biệt sự vật ấy với các sự…

 • Bài viết cùng chủ đề

 • Bộ kí tự đặc biệt tình kiếm 3D đẹp và bá đạo nhất dành cho game thủ
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Ôn tập truyện dân gian ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Kể chuyện tưởng tượng ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cây bút thần ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chỉ từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm nọ, ấy, kia, nọ lần lượt bổ sung nghĩa cho các danh từ đứng trước nó: Ông vua, viên quan, làng, nhà. Câu 2 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm có vai trò xác định không gian cụ thể cho các sự vật được biểu thị bằng danh từ mà nó đi kèm, phân biệt sự vật ấy với các sự vật khác.

Danh Mục

 • Hướng dẫn soạn văn bài Chỉ từ ngắn nhất
 • Trả lời Soạn văn bài Chỉ từ là gì? phần câu hỏi
 • Trả lời Soạn văn bài Hoạt động của chỉ từ trong câu phần câu hỏi
 • Trả lời Chỉ từ phần luyện tập

ớng dẫn soạn văn bài Chỉ từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Chỉ từ ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Chỉ từ là gì? phần câu hỏi

Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ in đậm nọ, ấy, kia, nọ lần lượt bổ sung nghĩa cho các danh từ đứng trước nó: Ông vua, viên quan, làng, nhà.

Câu 2 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ in đậm có vai trò xác định không gian cụ thể cho các sự vật được biểu thị bằng danh từ mà nó đi kèm, phân biệt sự vật ấy với các sự vật khác.

Câu 3 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Nghĩa của các từ ấy, nọ trong câu “Hồi ấy, ở … một đêm nọ…” để định vị về thời gian, ở trước thời điểm nói. Giống với những từ in đậm ở các câu trước ở chỗ đều là chỉ từ, khác về ý nghĩa mà nó bổ sung cho danh từ đi kèm.

Trả lời Soạn văn bài Hoạt động của chỉ từ trong câu phần câu hỏi

Câu 1 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Trong các câu dẫn ở phần I, chỉ từ để trỏ vào sự vật, xác định vị trí của sự vật trong không gian và thời gian.

Câu 2 (trang 137 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các chỉ từ trong câu:

a. Đó là một điều chắc chắn → chủ ngữ, thay thế cho nội dung đã đề cập phần trước.

b. Từ đấy,… → làm trạng ngữ trong câu.

Trả lời Chỉ từ phần luyện tập

Câu 1 (trang 138 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Câu
Chỉ từ
Ý nghĩa
Chức vụ
a.
ấy
định vị sự vật trong không gian
làm phụ ngữ
b.
đấy, đây

làm chủ ngữ
c.
nay
định vị sự vật trong thời gian
làm trạng ngữ
d.
đó

làm trạng ngữ

Câu 2 (trang 138 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

a. → đó, đây

b. → ấy, đó

Thay như vậy tránh lặp từ nhưng cũng dựa vào quan hệ về nội dung giữa câu chứa từ in đậm với câu trước.

Câu 3 (trang 139 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các chỉ từ ấy, nay, không thể thay thế các chỉ từ trong đoạn văn này. Vai trò quan trọng của chỉ từ là định vị chính xác sự vật trong không gian và thời gian, nhất là khi các địa điểm, thời điểm không thể gọi ra bằng tên cụ thể được.

3.0
02
 • Bài viết cùng chủ đề

 • Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 71 & 72 tập 2 đúng nhất
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 37 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 9 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 10 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 7 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
Có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Câu trần thuật đơn ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Lòng yêu nước ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Viết đơn ngắn nhất
Rating
( No ratings yet )
Loading...