Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cụm động từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cụm động từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho các động từ đứng trước và sau nó. Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Khi lược bỏ các từ in đậm, người đọc sẽ không thể hiểu được nghĩa mà câu biểu đạt. Như vậy, các từ ngữ in đậm giúp biểu đạt trọn vẹn ý nghĩa của câu. Hướng dẫn soạn...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cụm động từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho các động từ đứng trước và sau nó. Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Khi lược bỏ các từ in đậm, người đọc sẽ không thể hiểu được nghĩa mà câu biểu đạt. Như vậy, các từ ngữ in đậm giúp biểu đạt trọn vẹn ý nghĩa của câu.

Hướng dẫn soạn văn bài Cụm động từ  ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cụm động từ ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Cụm động từ là gì? phần câu hỏi

Câu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ in đậm bổ sung ý nghĩa cho các động từ đứng trước và sau nó.

Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Khi lược bỏ các từ in đậm, người đọc sẽ không thể hiểu được nghĩa mà câu biểu đạt. Như vậy, các từ ngữ in đậm giúp biểu đạt trọn vẹn ý nghĩa của câu.

Câu 3 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Tìm cụm động từ và đặt câu:

– Bố em đang chơi cầu lông → cụm động từ cũng giống như động từ là làm vị ngữ trong câu, giúp biểu đạt trọn nghĩa của câu.

Trả lời Soạn văn bài Cấu tạo của cụm động từ phần câu hỏi

Câu 1 (trang 148 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Mô hình cấu tạo của các cụm động từ đã dẫn ở phần I:

Phụ ngữ trước Động từ trung tâm Phụ ngữ sau
đã đi nhiều nơi
cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người

Câu 2 (trang 148 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Tìm cụm động từ và đặt câu:

– Các từ ngữ có thể làm phụ ngữ trước: Đã, sẽ, đang (chỉ thời gian); hãy, đừng, chớ(chỉ mệnh lệnh); không, chưa, chẳng (chỉ phủ định); cũng, vẫn, cứ, còn…(sự đồng nhất, tiếp diễn).

– Các từ ngữ có thể làm phụ sau bổ sung ý nghĩa về đối tượng, thời gian, nơi chốn, mục đích,…

Trả lời Cụm động từ phần luyện tập

Câu 1 + 2 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Phụ trước Động từ trung tâm Phụ sau
còn đang đùa nghịch ở sau nhà
yêu thương Mị Nương hết mực
muốn kén cho con…
đành tìm cách giữ sứ thần…
đi hỏi ý kiến…

Câu 3 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các phụ ngữ in đậm chưa, không thể hiện sự lúng túng, sự bối rối của người cha và viên quan. Trong khi cả hai chưa biết trả lời thế nào thì em bé đã thể hiện được trí thông minh của mình.

Câu 4 (trang 149 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

“Truyện Treo biển đã phê phán nhẹ nhàng những con người thiếu lập trườngtrong xã hội”

Có thể bạn quan tâm