Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Động từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Động từ ngắn nhất : Câu 1 + 2 (trang 145 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các động từ trong câu: a. Đi, đến, ra, hỏi b. Lấy, làm, lễ c. Treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề → Các động từ đều chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Câu 3 (trang 145 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Điểm khác động từ với danh từ: - Về những từ xung quanh: Động từ thường kết hợp với các...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Động từ ngắn nhất : Câu 1 + 2 (trang 145 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các động từ trong câu: a. Đi, đến, ra, hỏi b. Lấy, làm, lễ c. Treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề → Các động từ đều chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Câu 3 (trang 145 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Điểm khác động từ với danh từ: – Về những từ xung quanh: Động từ thường kết hợp với các từ đã, đang, sẽ, cũng, hãy, đang, chớ, đừng, vẫn,… tạo thành cụm động từ.

Hướng dẫn soạn văn bài Động từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Động từ ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Đặc điểm của động từ phần câu hỏi

Câu 1 + 2 (trang 145 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các động từ trong câu:

a. Đi, đến, ra, hỏi

b. Lấy, làm, lễ

c. Treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề

→ Các động từ đều chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

Câu 3 (trang 145 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Điểm khác động từ với danh từ:

– Về những từ xung quanh: Động từ thường kết hợp với các từ đã, đang, sẽ, cũng, hãy, đang, chớ, đừng, vẫn,… tạo thành cụm động từ.

– Khả năng làm vị ngữ: Động từ thường làm vị ngữ, danh từ thường làm chủ ngữ.

Trả lời Soạn văn bài Các loại động từ chính phần câu hỏi

Thường đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau Không đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau
Trả lời câu hỏi Làm gì? đi, chạy, vấp, ngồi, đứng,…
Trả lời câu hỏi Làm sao? Thế nào? dám, toan, định, sẽ, muốn, có thể,… buồn, vui, yêu,…

Câu 2 (trang 146 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Một số động từ tương tự

– Động từ tình thái: Cần, nên, phải, có thể, không thể…

– Động từ chỉ hành động (làm gì?): Đánh, cho, biếu, nhà, suy nghĩ…

– Động từ chỉ trạng thái (Làm sao? Thế nào?): Vỡ, bẻ, nhức nhối, bị, được…

Trả lời Động từ phần luyện tập

Câu 1 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới:

– Động từ chỉ hành động, trạng thái: May, mặc, đem, đi, hỏi, chạy, giơ, bảo, thấy, tức tối, tất tưởi, …

– Động từ tình thái: Đem, hay, …

Câu 2 (trang 147 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Câu chuyện buồn cười ở tính keo kiệt của anh chàng nọ. Cách sử dụng động từ “cầm” và “đưa” thể hiện hai ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. “Cầm” là nhận từ người khác, còn “đưa” mang nghĩa trao cho người khác.

Có thể bạn quan tâm