Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): – Các từ in đậm trong câu a. đứng trước danh từ và biểu thị số lượng sự vật. – Từ in đậm trong câu b. đứng sau danh từ và biểu thị thứ tự. Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Từ đôi trong câu a. là danh từ chỉ đơn vị, không phải số từ. Câu 3 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ…

 • Bài viết cùng chủ đề

 • Bộ kí tự đặc biệt tình kiếm 3D đẹp và bá đạo nhất dành cho game thủ
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Cây bút thần ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Ông lão đánh cá và con cá vàng ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Danh từ ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Ngôi kể trong văn tự sự được ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): – Các từ in đậm trong câu a. đứng trước danh từ và biểu thị số lượng sự vật. – Từ in đậm trong câu b. đứng sau danh từ và biểu thị thứ tự. Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Từ đôi trong câu a. là danh từ chỉ đơn vị, không phải số từ. Câu 3 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi: Tá, cặp, chục, ngàn,…

Danh Mục

 • Hướng dẫn soạn văn bài Số từ và lượng từ ngắn nhất
 • Trả lời Soạn văn bài Số từ phần câu hỏi
 • Trả lời Soạn văn bài Lượng từ phần câu hỏi
 • Trả lời Số từ và lượng từ phần luyện tập

Hướng dẫn soạn văn bài Số từ và lượng từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Số từ phần câu hỏi

Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Các từ in đậm trong câu a. đứng trước danh từ và biểu thị số lượng sự vật.

– Từ in đậm trong câu b. đứng sau danh từ và biểu thị thứ tự.

Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Từ đôi trong câu a. là danh từ chỉ đơn vị, không phải số từ.

Câu 3 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi: Tá, cặp, chục, ngàn,…

Trả lời Soạn văn bài Lượng từ phần câu hỏi

Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ in đậm là lượng từ, giống với số từ ở chỗ cùng đứng trước danh từ nhưng khác ở chỗ: Số từ chỉ số lượng sự vật, lượng từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

Câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Câu
Phần trước
Phần trung tâm
Phần sau

t2
t1
T1
T2
s1
s2

các

hoàng tử

những
kẻ

thua trận

cả
mấy vạn

tướng lĩnh, quân sĩ

– Một số từ có ý nghĩa và công dụng tương tự: Tất cả, hết thảy, cả thảy, toàn thể, toàn bộ; các, mọi, từng, mỗi, mấy,…

Trả lời Số từ và lượng từ phần luyện tập

Câu 1 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Số từ chỉ số lượng: Một canh, hai canh, ba canh, năm canh.

– Số từ chỉ thứ tự: Canh bốn, canh năm.

Câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ trăm, ngàn, muôn là không phải chỉ số lượng chính xác là 100, mà là số từ chỉ số lượng, tượng trưng cho số lượng rất nhiều.

Câu 3 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Giống nhau về ý nghĩa giữa hai từ này là chỉ sự tách nhỏ sự vật.

– Khác:

+ Từng mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết cái này đến cái khác.

+ Mỗi mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.

4.4
05
 • Bài viết cùng chủ đề

 • Sách giải vở bài tập toán lớp 4 trang 71 & 72 tập 2 đúng nhất
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 5 trang 37 tập 1 câu 1, 2, 3, 4 đúng nhất
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 9 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 10 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
 • Sách giải vở bài tập toán lớp 3 trang 7 câu 1, 2, 3, 4, 5 tập 1 đúng nhất
Có thể bạn quan tâm
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Câu trần thuật đơn ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Lòng yêu nước ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Hoạt động Ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ ngắn nhất
 • Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Viết đơn ngắn nhất
Rating
( No ratings yet )
Loading...