Cách Lên Đồ Kassadin DTCL Mùa 6 Và Đội Hình Mạnh Nhất

Cách Lên Đồ Kassadin DTCL Mùa 6 Và Đội Hình Mạnh Nhất: Kassadin ném một quả cầu năng lượng hư không vào mục tiêu, gây 200 sát thương phép và tạo một lá chắn giảm sát thương nhận đi 30% trong 4 giây. Kẻ địch trúng phải quả cầu bị tăng 35% năng lượng cho kỹ năng tiếp theo. Giới thiệu về Kassadin dtcl mùa 6 Quả Cầu Hư Không: Kassadin ném một quả cầu năng lượng hư không vào mục tiêu,...

Cách Lên Đồ Kassadin DTCL Mùa 6 Và Đội Hình Mạnh Nhất: Kassadin ném một quả cầu năng lượng hư không vào mục tiêu, gây 200 sát thương phép và tạo một lá chắn giảm sát thương nhận đi 30% trong 4 giây. Kẻ địch trúng phải quả cầu bị tăng 35% năng lượng cho kỹ năng tiếp theo.

Giới thiệu về Kassadin dtcl mùa 6

Giới thiệu về Kassadin dtcl mùa 6

Quả Cầu Hư Không: Kassadin ném một quả cầu năng lượng hư không vào mục tiêu, gây 200 sát thương phép và tạo một lá chắn giảm sát thương nhận đi 30% trong 4 giây. Kẻ địch trúng phải quả cầu bị tăng 35% năng lượng cho kỹ năng tiếp theo.

Các tướng hệ Hộ Vệ cùng Kassadin dtcl mùa 6

Các tướng hệ Hộ Vệ cùng Kassadin dtck mùa 6

Tướng Hộ Vệ tạo lá chắn cho bản thân trong 4 giây mỗi khi sử dụng kỹ năng. Lá chắn này không cộng dồn.

  • (2) Lá chắn tương đương 20% máu
  • (3) Lá chắn tương đương 30% máu
  • (4) Lá chắn tương đương 45% máu
  • (5) Lá chắn tương đương 60% máu

Các tướng tộc Đột Biến cùng Kassadin dtcl mùa 6

Các tướng tộc Đột Biến cùng Kassadin dtcl mùa 6

Tướng Đột Biến nhận thêm chỉ số, các chỉ số này sẽ khác nhau ở mỗi trận.

  • (3) Bắt đầu kích hoạt Đột Biến
  • (5) Cường hóa các Đột Biến

Cách lên đồ Kassadin DTCL mùa 6: Dạng Tank

Cách lên đồ Kassadin DTCL mùa 6: Dạng Tank

Cách lên đồ Kassadin DTCL mùa 6: Dạng Tank + Dame

Cách lên đồ Kassadin DTCL mùa 6: Dạng Tank + Dame

Tags: đấu trường chân lý mùa 6, cách chơi Kassadin trong dtcl mùa 6, cách lên đồ Kassadin mùa 6, cách ghép đồ dtcl mùa 6, lên đồ Kassadin dtcl mùa 6, lên đồ Kassadin dtcl mùa 6

Có thể bạn quan tâm